Sunday, November 1, 2009

Nota Geografi Tingkatan 2 Bab 13

Bab 13: Pembandaran
 1. Berlaku apabila banyak penduduk sesebuah negara bertumpu di kawasan bandar
 2. Pertambahan penduduk di bandar berlaku akibat perpindahan ke bandar dan pertambahan semula jadi
 3. Penduduk yang berpindah ke bandar akan mengalami perubahan kegiatan ekonomi dan cara hidup

Fungsi petempatan bandar

 1. Fungsi bandar berkaitan dengan kegiatan ekonomi , politik, sosial, dan kebudayaan
 2. Biasanya sesebuah bandar dikaitkan dengan satu fungsi utama walaupun mempunyai fungsi-fungsi yang lain

Antara Fungsi-Fungsi Bandar

 1. Pentadbiran dan Bandar Diraja
 2. Pusat Perniagaan dan Perdagangan
 3. Pelabuhan
 4. Pusat Perindustrian
 5. Pusat Pendidikan
 6. Pusat Pengangkutan dan Perhubungan
 7. Pusat Pelancongan
 8. Pusat Pengumpulan dan Pemprosesan

Kesan negatif pembandaran

 1. Juga membawa kesan negatif seperti kesesakan lalu lintas, pencemaran udara, pencemaran bunyi, masalah setinggan, nilai hartanah meningkat, kemudahan asas yang tidak mencukupi, dan kes jenayah
 2. Masalah kesesakan lalu lintas berlaku pada waktu puncak , iaitu semasa penduduk berulang-alik dari rumah ke pejabat dan sebagainya

No comments:

Post a Comment