Saturday, October 31, 2009

Nota Geografi Tingkatan 2 Bab 4

Bab 4: Graf

(a) Graf Bar Berganda  1. Dapat menunjukkan 2 maklumat atau lebih dalam graf yang sama

(b) Graf Garisan
  1. Sesuai digunakan untuk menunjukkan untuk menunjukkan suhu tahunan, perubahan penduduk, dan sebagainya
  2. Terbahagi kepada graf garisan mudah, dan graf garisan berganda
  3. Graf garisan mudah hanya mempunyai satu maklumat sahaja
  4. Graf garisan mudah menggunakan garisan untuk menyambungkan titik-titik yang mempunyai nilai tertentu
  5. Graf garisan berganda terdiri daripada beberapa garisan yang menunjukkan perubahan nilai bagi sesuatu perkara yang dilukis pada bidang yang sama
  6. Graf bar gabungan digunakan untuk menunjukkan min suhu tahunan dan jumlah hujan tahunan

No comments:

Post a Comment